Close

Sh. Om Prakash

Email : subtehsilkadipur[at]gamil[dot]com
Designation : Naib Tehsildar, Kadipur
Landline No : 0124-