Close

MC ELECTIONS

 

Name of MC Draft Voter List- 2021
MC Sohna

(Draft Voters List (July-2021)  for MC Sohna election – 2021)

 

Ward 1                                    Ward 2                                   Ward 3

Ward 4                                   Ward 5                                   Ward 6

Ward 7                                   Ward 8                                  Ward 9

Ward 10                               Ward 11                                Ward 12

Ward 13                                Ward 14                                 Ward 15

Ward 16                              Ward 17                                 Ward 18

Ward 19                               Ward 20                                Ward 21

 
Name of MC Final Voter List -2018 Supplementary Voter List
MC Farrukhnagar

 

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

 

Name of MC Final Voter List-2018 Supplementary Voter List
MC Haily Mandi

 

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

Ward 14

Ward 15

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

Ward 14

Ward 15

 

MC Pataudi

 

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

Ward 14

Ward 15

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

Ward 14

Ward 15